Autori: L. Paicu, M. Lupu, M. Lazar
Editura: Art Grup Editorial
Anul aparitiei: 2011
Nr.pagini: 437
Pret: 30.00

Argument
Programa pentru examenul de de bacalaureat 2011
Cum citim programa de bacalaureat ?
Fundamentele culturii romane.

Originile si evolutia limbii romane
Perioada veche.

Formarea constiintei istorice
Curente culturale/ literare in secolele XVII-XVIII: umanismul si iluminismul

Pasoptismul
Epoca marilor clasici
Curente culturale/ literare la sfarsitul secolului al XIX-lea - inceputul secolului al XX-lea
Curente culturale/literare in perioada interbelica: modernism, traditionalism, orientari avangardiste

Curente literare: Clasicism - Romantism - Realism
Anexa 1 - Despre studiile de caz si dezbateri
Anexa 2 - Indice - Concepte de istorie si teorie literara utilizate

Argument:

Asteptarile unui candidat (actual sau viitor) la examenul de bacalaureat cuprind, in cazul probei scrise, la disciplina limba si literatura romana, demonstrarea competentelor
de la receptare a textelor literare si de producere a mesajelor scrise, prin redactarea unui eseu (structurat, argumentativ sau liber) despre operele, epocile si curentele literare studiate.


Fiind apreciat cu punctaje distincte pentru continut si pentru redactare, asemenea tip de item solicita, intr-un mod integrator, elemente corespunzatoare fiecarei competente de evaluat
(conform programei de examen):

1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in diferite situatii de comunicare.
2. Utilizarea adecvata a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalitatilor de analiza tematica, structurala si stilistica

in receptarea textelor literare si nonliterare.
3. Punerea in context a textelor studiate prin raportare la epoca sau la curente culterale/literare.
4. Argumentarea in scris si oral a unor opinii in diverse situatii de comunicare