Editura:  Art Grup Editorial

Autori: L. Paicu, M. Lupu, M.Lazar

Pret: 22.00

Domeniu:  Limba romana

Cuprins:

Argument…3
Programa pentru ecamenul de bacalaureat 2009…5
Cum citim programa pentru examenul de bacalaureat?…11

Partea I. EVOLUTIA LITERATURII ROMANE

Perioada moderna:

A. Secolul al XIX-lea  - inceputul seculului al XX-lea
B.

Perioada interbelica
c.

Perioada postbelica

Partea a II-a.

CINCI AUTORI CANONICI REPREZENTATIVI PENTRU ANUMITE SPECII LITERARE

ARGUMENT.

Asteptarile unui candidat (actual sau viitor) ;a examenul de bacalaureat cuprind, in cazul probei scrise, la disciplina limba si literatura romana, demonstr are

a competentelor de

receptare a textelor literare si de producere a mesajelor scrise, prin redactarea unui eseu (structurat, argumentativ sau liber) despre operele, epocile si curentele literare

studiate. Fiind apreciat cu punctaje distincte pentru continut si pentru redactare, asemenea tip de item  solicita, intr-un mod integrator, elemente corespunzatoare fiecarei

competente de evaluat (conform programei de examen):

1. Utilizarea corecta si a decvata a limbii romane in diferite situatii

de comunicare.


2. Utilizarea adecvata a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalitatilor de analiza tematica, structurala si stilistica in receptarea textelor literare si

nonliterare.


3. Punerea in contex a textelor studiate prin rapoarte la epoca sau la curente culturale / literare.
4. Argumentarea in scris si oral a unor opinii in diverse situatii de comunicare.

Autori: L. Paicu, M. Lupu, M.Lazar
Nr.pagini: 414


Bac 2009. Literatura romana. Pregatire individuala pentru proba scrisa - examenul de bacalaureat ESEUL